• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Македонски
 • Русский
 • Українська
 • 中文
 • 日本語

Pandemie koronaviru / COVID-19 přináší mimořádné situace a změny, zejména pokud jde o péči o nejzranitelnější skupiny pacientů, jako jsou předčasně narozené a nemocné děti. Cílem tohoto průzkumu je zjistit zkušenosti rodičů související s touto situací, protože rodiče sehrávají klíčovou roli v péči o své děti – nejen doma, ale i v nemocničním prostředí.

Dovolujeme si Vás laskavě poprosit, jako rodiče předčasně narozených a nemocných dětí, které se narodily v době pandemie koronaviru (COVID-19) o vyplnění tohoto dotazníku. Uvědomte si prosím, že některé otázky mohou způsobit pocity úzkosti vzhledem k Vaší osobní situaci a zkušenosti. Svoji účast v průzkumu můžete samozřejmě kdykoli ukončit. Vyplnění dotazníku bude trvat přibližně 15 minut.

Etika a použití údajů: EFCNI považuje Vaše údaje za důvěrné a zpracovává je v souladu se zákonem a všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Žádné osobní údaje nebudou uchovávány ani publikovány. Vaše údaje budou vyhodnocovány anonymně, nebudou uchované ani předané třetí straně a nebudou použity ani k jiným účelům, jak je uvedeno výše. Surveymonkey, prostředek použitý pro tento průzkum, zaručuje doržování GDPR a ochranu soukromí. V souladu s GDPR máte právo na informace, právo vymazat Vaše údaje a můžete Váš souhlas kdykoli odvolat. Etická komise Univerzity v Maastrichtu oficiálně upustila od potřeby etického schválení.

Dotazníkový prrůzkum organizuje Oddělení vědeckých záležitostí European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) (www.efcni.org) ve spolupráci se zástupci rodičovských organizací COINN (Council of International Neonatal Nurses), ESPR (European Society for Paediatric Research), NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), a UENPS (Union of European Neonatal & Perinatal Societies).

Pokud máte nějaké otázky, komentáře, nebo připomínky ke studii, kontaktujte prosím: research@efcni.org

Děkujeme za Vaši účast a podporu!

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Global Alliance for Newborn Care (GLANCE)

Question Title

* 1. Potvrzuji, že jsem si prečetl/a a porozumněl/a informacím uvedeným výše a souhlasím, aby byly moje údaje bez identifikace použité.

0 z 53 zodpovězeno
 

T