Học bổng DAAD - Hội thảo trực tuyến!

Thời gian: Thường rơi vào một ngày Thứ 4 trong tháng 

Địa điểm: online tại daad.reflact.com/rig_vnm/

Question Title

* 1. Tên đầy đủ của bạn là/ What is your full name?

Question Title

* 2. Hãy chọn cách xưng hô/ Please choose your title!

Question Title

* 3. Hãy điền địa chỉ hòm thư điện tử của bạn/ Please write your emailaddress!

Question Title

* 4. Trình độ học vấn của bạn hiện tại là/ Which is your academic status?

Question Title

* 5. Bạn quan tâm đến lĩnh vực học tập hay nghiên cứu nào/ In which field of the study subject or research area are you interested?

Question Title

* 6. Bạn muốn tìm hiểu về/ You want to be informed about?

Cám ơn bạn đã đăng ký và hẹn gặp lại/ Thank you for your registration and see you at the info session!

T