Проучване, насочено към манастирите в България

Манастирите в Европа произвеждат различни продукти: натурални сапуни и лосиони, текстилни изделия, храни и напитки (хляб, мармалад, вино, бира, ликьор и др.) или религиозни предмети.
Това производството на манастирски продукти е огромна икономическа възможност за много манастири да печелят приходи и да запазват на културното си наследство. Без производството и продажбата им много манастири в Европа не могат да оцелеят. Знанията за тяхното производството е част от нематериалното културно наследство на ЕС.

Ето защо, ние, от европейският проект SKIVRE, се фокусираме върху най-интерактивния подход за обучение, който е насочен към монасите и най-вече към наетия персонал или доброволците в манастирите, заети с производството и продажбите на манастирски продукти.

Ние имаме за цел да създадем специална обучителна програма и се отнасяме към това начинание с ангажираност и голяма отговорност. Всички наши бъдещи дейности са устремени към:
- Разработване на многоезична схема за обучение за повишаване на професионализма в производството и маркетинга на манастирски продукти;
- Разработване на платформа за дигитално обучение насочена към манастирите;
- Създаване на Ръководство за стопанисване на манастирски продукти, включващо насоки за професионално производство и маркетинг в магазини или от търговци на дребно.

Пред Вас е един въпросник, който е началото на нашата работа. 
Предайте ни вашите мисли, опит и желания, като отговорите на само 10 въпроса. Това ще ви отнеме не-повече 10 минути.

Проучването е напълно анонимно. Вашите отговори ще са от полза за бъдещата обучителна програма а манастирите в България.
Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържите с нас: angela.ivanova@ini-novation.com

Question Title

* 1. Като човек, който участва в закупуването, производството или продажбата на манастирски продукти, какво бихте искали да научите повече, за да развиете вашите професионални умения?

Question Title

* 2. Кои комуникационни канали бихте желали да ползвате, за да популяризирате вашите манастирски продукти? 

Question Title

* 3. Със кого се кооперирате, за да произведете продуктите на вашия манастир? 

Question Title

* 4. Със кого се кооперирате, за да продавате или да популяризирате манастирските продукти? 

Question Title

* 5. До колко сте удовлетворени от съществуващото партньорство с доставчици, дистрибутори, разпространители за продажбите на вашите манастирски продукти? 

Question Title

* 6. С кого бихте желали да направите вашето партньорство по-интензивно, за да подобрите маркетинга и продажбите на вашите манастирски продукти? 

Question Title

* 7. Какви са ползите от вашите манастирски продукти за самия манастир (моля, дайте максимум 3 отговора)? 

Question Title

* 8. Моля:
- Посочете 3 силни и 3 слаби страни на вашите продикти, които продавате или прозвеждате (това са самите продуктови характеристики или вътрешни за манастира фактори, които влияят) и 
- Посочете 3 възможности и 3 заплахи за вашите продукти, които продавате или прозвеждате (това са външни за манастира фактори).

Question Title

* 9. В кои от областите, посочени по-долу, бихте желали да получите допълнително знание, за да продавате или популяризирате по-добре вашите манастирски продукти?

Question Title

* 10. Каква е Вашата роля в манастира / в манастирския магазин? 

T