Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου σχεδίου στο πρόγραμμα Erasmus +: "SKIVRE - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής θρησκευτικής κληρονομιάς". Το SKIVRE στοχεύει στην εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού (προσωπικού, μοναχών) στα ευρωπαϊκά μοναστήρια για την ανάπτυξη και πώληση υψηλής ποιότητας μοναστικών προϊόντων για να πετύχουν έσοδα με σκοπό τη διατήρηση της θρησκευτικής κληρονομιάς.

Το έργο SKIVRE υλοποιείται από μια κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από μια πολυεπιστημονική ομάδα που αντιπροσωπεύει τους φορείς της θρησκευτικής κληρονομιάς και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την ανάπτυξη της κατάρτισης: μοναστήρια, τοπικοί φορείς σε στενή συνεργασία με μοναστήρια, εκπαιδευτές και εκπαιδευτές ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Το SKIVRE δημιουργεί ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης για τα μοναστήρια προκειμένου να εκπαιδεύσει στην ανάπτυξη μοναστικών προϊόντων, στο μάρκετινγκ, στη διανομή και στην πώληση.

Ο ρόλος σας σε αυτή την έρευνα είναι πολύ σημαντικός. Συμπληρώνοντας αυτή την έρευνα, θα μας δώσετε πολύτιμες πληροφορίες για το πώς εσείς, που ασχολείστε με ένα μοναστήρι, εργάζεστε και ποιες δεξιότητες χρειάζεστε για να είστε επιτυχής στην ανάπτυξη του μοναστηριακού καταστήματος ή στην πώληση μοναστικών προϊόντων. Σε αντάλλαγμα θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε και να επιτύχετε τους στόχους σας με τη νέα, δωρεάν, εκπαίδευση που θα είναι προσαρμοσμένη για εσάς.

Θα εκτιμούσατε αν έχετε χρόνο να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Η έρευνα είναι ανώνυμη και θα διαρκέσει λίγα μόνο λεπτά από το χρόνο σας. Παρακαλούμε, απαντήστε έως στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Μπαλαούρα, balaoura@di.uoa.gr . 

Question Title

* 1. Ως κάποιος που εμπλέκεται στην αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή πώληση μοναστικών προϊόντων, σχετικά για ποιο αντικείμενο θα θέλατε να μάθετε περισσότερα προκειμένου να βελτιώσετε τις επαγγελματικές δεξιότητές σας;

Question Title

* 2. Ποια κανάλια επικοινωνίας θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προώθηση των μοναστικών προϊόντων σας;

Question Title

* 3. Με ποιον συνεργάζεστε για την παραγωγή των προϊόντων σας;

Question Title

* 4. Με ποιον συνεργάζεστε για να πουλήσετε ή να προωθήσετε τα προϊόντα σας;

Question Title

* 5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την υπάρχουσα συνεργασία με προμηθευτές, παραγωγούς εκτός της μονής ή με διανομείς για την πώληση των μοναστικών προϊόντων σας;

Question Title

* 6. Με ποιον θα θέλατε να εντατικοποιήσετε τη συνεργασία για να ενισχύσετε το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις των μοναστικών προϊόντων σας;

Question Title

* 7. Ποια είναι τα κύρια οφέλη των μοναστικών προϊόντων σας για το μοναστήρι (max 3 απαντήσεις);

Question Title

* 8. Παρακαλούμε:
- Ονομάστε 3 πλεονεκτήματα και 3 αδυναμίες των προϊόντων που πουλάτε (αυτά είναι εσωτερικά χαρακτηριστικά και παράγοντες του προϊόντος), και
- Ονομάστε 3 ευκαιρίες και 3 απειλές για τα προϊόντα που πουλάτε (αυτά είναι εξωτερικοί παράγοντες)

Question Title

* 9. Σε ποιες από τους παρακάτω τομείς θα θέλατε να έχετε περισσότερες γνώσεις για να πωλήσετε και να προωθήσετε τα μοναστικά προϊόντα σας;

Question Title

* 10. Ποιος είναι ο ρόλος σας στο μοναστήρι / κατάστημα μοναστηριού

T