Undersøgelse af seniorvenlige offentlige steder

Kære deltager,

Med dette spørgeskema vil vi gerne vide mere om dine præferencer og behov, og din brug af møbler i det offentlige rum. I denne undersøgelse betyder offentlige rum, alt udenfor dit hjem. Det kan fx, være udendørs offentlige rum som parker, bymidter, bus/togstationer, og det kan være indendørs offentlige rum som biblioteker, et museum, teatret, indkøbscentre eller aktivitetscentre. Din mening er vigtig for os, så det offentlige rum kan udformes mere hensigtsmæssigt for ældre.

Undersøgelsen finder sted inden for rammerne af det EU-medfinansierede projekt BaltSe@nioR 2,0. Dette spørgeskema anvendes ens i vores internationale konsortium med partnere fra Letland, Polen, Danmark, Finland, Estland, Rusland, Tyskland og Sverige og indsamler meninger, præferencer og behov på tværs af grænserne.

Alle der udfylder spørgeskemaet er anonyme.

På forhånd mange tak for din deltagelse. Det har stor betydning

Question Title

* 1. Køn

Question Title

* 2. Alder

Question Title

* 3. Højde

Question Title

* 4. By

Question Title

* 6. Hvilken type møbler bruger du oftest i det offentlige rum? (Vælg højst 3 svar)

Question Title

* 7. Hvilken type af offentlige rum bruger du mest

Question Title

* 8. Er møbler i det offentlige rum efter din mening tilpasset ældre personers behov?

Question Title

* 9. Anslå, hvor ofte du bruger det offentlige rum og dets møbler til følgende formål?

  Meget ofte Ofte Sjældent Bruger det aldrig
For at socialisere (mødes med venner og familie)
Mens du venter på nogen eller noget
Mens du tager dig af andre, såsom børnebørn
For at hvile - når jeg er træt
For at slappe af, mens jeg er i et offentlige rum
For at tilbringe tid uden for mit hjem

Question Title

* 10. Hvor ofte bruger du møbler i det offentlige rum?

Question Title

* 11. Hvem ledsager dig for det meste, når du bruger møbler i det offentlige rum?

Question Title

* 12. Hvor vigtigt er det, at møbler er bæredygtige (for at skåne miljøet)?

Question Title

* 13. Skal møblerne i det offentlige rum være lavet af materialer, der kan genbruges?

Question Title

* 14. Hvad ville få dig til at bruge offentlige områder mere?

Question Title

* 15. Hvilke svagheder har møbler i det offentlige rum?

  Udendørs offentlige rum Indendørs offentlige rum
De er ubehagelige
De er ikke tilpasset seniorers behov
De har ikke de rigtige dimensioner (de er for lave, for høje, for smalle etc.)
Der er ikke nok af dem
De er ikke i god stand/ beskadiget
De har ikke armlæn, rygstøtte etc
De er svære at bruge (svært at komme ned i/op af, hvis det er en stol)
Der er for langt imellem dem
De er placeret for langt væk fra hvor jeg bor
Ingen svagheder, de er godt designet

Question Title

* 16. Hvilke problemer oplever du, når du bruger møbler/ andet udstyr i det offentlige rum? (vælg højst 3 svar)

Question Title

* 17. Venligst beskriv dit drømme møbler til offentlige rum (både udendørs og indendørs)? Hvordan ville det se ud, og hvilke funktioner er nødvendige for at opfylde dine behov? Hvis du kunne ændre noget med hensyn til eksisterende offentlige møbler, hvad ville det så være?

Question Title

* 18. Hvilke aktiviteter vil du gerne kunne lave, mens du bruger indendørs siddemøbler eksempelvis i venteværelser?

Question Title

* 19. Læser du aviser / blade / bøger, etc. mens du venter i venteværelset?

Question Title

* 20. Kun hvis du har sagt nej i spørgsmål 19: Hvorfor læser du ikke aviser / blade / bøger osv., mens du venter i venteværelset?

Question Title

* 21. Har du benyttet dig af et indendørs offentligt rum (bibliotek, teater, museum, indkøbscenter etc.) som du synes var rart og komfortabelt at være i?

Question Title

* 22. Har du benyttet dig af et udendørs offentligt rum (parker, bus/togstation, byrum etc.) som du synes var rart og komfortabelt at være i?

Question Title

* 23. Hvem deler du din husstand med?

Question Title

* 24. Hvor bor du?

Question Title

* 25. Bor du i...? (Sæt kun kryds i det relevante felt)

  Med altan Uden altan Med have Uden have
I en lejlighed i bebygget område/by
I en lejlighed i et landdistrikt
I et hus i bebygget område/by
I dit eget hus i et landdistrikt

T