Opća pitanja – Gospodarenje šumom i korištenje drva

Question Title

* 1. Koliko hektara šume posjedujete?

Question Title

* 2. Kako ste organizirali gospodarenje svojom šumom?

Question Title

* 3. Da li koristite digitalne alate u gospodarenju šumama, kao praćenje rasta šume?

Question Title

* 4. Da li ste zadovoljni sa sadašnjim modelom gospodarenja Vašom šumom? Ako ste većinom nezadovoljni, molimo kratko navedite razloge tomu (natuknice su dovoljne).

vrlo zadovoljan nezadovoljan
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Koja vrsta drveća prevladava u Vašoj šumi?

Question Title

* 6. Koristite li drvo iz Vaše šume i ako da za koju svrhu? (Označite sve što se odnosi na Vas)

Question Title

* 7. Ako ne koristite Vašu šumu uopće da li bi mogli navesti razloge?

T