แบบสำรวจก่อนคัดกรองเพื่อนำไปพิจารณา

SIS Research กำลังดำเนินการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านทางวีดีโอ เพื่อทำความเข้าใจถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง

เราจะมอบค่าตอบแทน $100 หากคุณมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์โดยเสร็จสมบูรณ์ อาจใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เรากำลังดำเนินการวิจัยเพื่อรับความคิดเห็นและความชอบเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง

หากคุณสนใจ เราขอตรวจสอบเบื้องต้นว่าการศึกษานี้เหมาะกับคุณหรือไม่ โปรดตอบแบบสำรวจก่อนคัดกรองสั้น ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณา หากพบว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ เราจะติดต่อกลับไปเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปของการสัมภาษณ์ผ่านทางวีดีโอนี้

Question Title

* 1. ข้อมูลการติดต่อ

Question Title

* 2. เพศ

Question Title

* 3. ระดับการศึกษา

Question Title

* 4. คุณมีรายได้ต่อปีจำนวนเท่าใด?

Question Title

* 5. อาชีพของคุณคืออะไร?

Question Title

* 6. วิธีการซื้อสินค้าของคุณมักเป็นอย่างไร?

Question Title

* 7. คุณซื้อของบ่อยแค่ไหน?

Question Title

* 8. สินค้าสามชิ้นสุดท้ายที่คุณเลือกซื้อคืออะไร?

Question Title

* 9. คุณซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์หรือไม่?

Question Title

* 10. คุณซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ใด?

Question Title

* 11. หากคุณซื้อสินค้าทางออนไลน์ โปรดเขียนอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคุณมา 3-4 ประโยค

Question Title

* 12. คุณมีสมาร์ทโฟนรุ่นใด?

Question Title

* 13. หากคุณไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ คุณต้องการเข้าร่วมกับ Vidlet Panel เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมใน *การศึกษาที่มีค่าตอบแทนในอนาคตหรือไม่?

Question Title

* 14. ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ https://www.vidlet.com/privacy/

Question Title

* 15. คุณซื้อสินค้าประเภทใดทางออนไลน์ โปรดเลือกทุกข้อที่ถูก

Question Title

* 16. คุณอ่านและ/หรือพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

Question Title

* 17. คุณใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกี่แอปต่อวัน? โปรดระบุชื่อแต่ละแอปและความถี่ในการใช้งานแอปนั้น ๆ (เช่น ชื่อแอปและจำนวนครั้งที่ใช้งานต่อวันหรือต่อสัปดาห์) โปรดเขียนคำตอบของคุณ

Question Title

* 18. คุณใช้แอปพลิเคชันเพื่ออะไร?

T