Question Title

* 1. Dane kontaktowe

Question Title

* 2. Jaki jest twój związek?

Question Title

* 4. Czy Pani/Pan, członek Pani/Pan gospodarstwa domowego lub członek najbliższej rodziny pracuje dla któregoś z poniższych typów firm?

Question Title

* 5. Jaki jest Pani/Pana wiek? Proszę podać numer!

Question Title

* 6. Jaka jest twoja płeć?

Question Title

* 7. Do której z poniższych grup etnicznych (ras) Pani/Pan przynależy?

Question Title

* 8. Czy otrzymała Pani / otrzymał Pan formalna diagnozęrzutowej postaci MSlub pierwotnie postępującej postaci MS

Question Title

* 9. Ile lat mniej więcej minęło od kiedy zaczęła Pani / zaczął Pan odczuwać objawy stwardniania rozsianego?

Question Title

* 10. Ile lat mniej więcej minęło od zdiagnozowania stwardniania rozsianego?

Question Title

* 11. Czy wcześniej była Pani leczona/ był Pan leczony terapiami wpływającym na naturalny przebieg choroby?

Question Title

* 12. Czy obecnie, lub w ciągu ostatnich trzech lat, uczestniczyła Pani / uczestniczył Pan w badaniach klinicznych dotyczących pierwotnie postępującej (PPMS) lub rzutowej postaci stwardnienia rozsianego (RMS)?

Question Title

* 13. Podczas wywiadu oprócz pytań zadawanych przez moderatora, na ekranie będą wyświetlane ilustracje. Czy ma Pani/Pan dostęp do komputera lub tabletu z podłączeniem do Internetu, aby wziąć udział w badaniu?

T