Screen Reader Mode Icon

اطلاعات جامع

این پرسشنامه جهت برسی‌ مشکلات موجود در کمپ‌های پناهنده گی که برای رسیدگی و دیپرتی سریع تر در نظر گرفته شده ا‌ند انجام میشوند تا بتوان با اطلاعات جمع آوری شده راهکاری جهت حل مشکلات یافت. از این پس در این پرسشنامه به این کمپ‌ها کمپ انکر گفته میشود


ما تشکلی هستیم از سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه پناهنده گی فعال هستند و خواهان بهبود شرایط پناهجویان هستیم 

اطلاعات در این پرسشنامه بدون ذکر نام ضبط میشوند در نتیجه کسی نمی‌تواند بفهمد که چه کسی‌ این پرسشنامه را پر کرده است

اگر که تمایل داشتید میتوانید اطلاعات تماس تان را وارد کنید تا در صورتی‌ که ما سوال داشتیم بتوانیم با شما تماس حاصل کنیم. البته وارد کردن اطلاعات تماس تان کاملا اختیاری است وهیچ اجباری در آن وجود ندارد

پاسخ به سوالات پرسشنامه حدود ۱۲ دقیقه طول میکشد

از همکاری تان صمیمانه متشکریم

Question Title

* 1.
در چه کمپی زندگی‌ می‌کنید؟ لطفا نام کمپ و یا آدرس کمپ را وارد کنید

Question Title

* 2.
از کی‌ در این کمپ ساکن هستید؟ لطفا سال و ماه ورودتان به کمپ را وارد کنید

Question Title

* 3.
در کدام مرحله از روند رسیدگی به پرونده پناهندگی تان هستید؟

Question Title

* 4.
آیا به همراه خانواده تان در کمپ زندگی‌ می‌کنید؟

0 از 48 پاسخ داده شد
 

T