• Deutsch
  • English
  • Polski

Erasmus + Digitalizacja w budownictwie


Nasz projekt "Efektywne budownictwo poprzez digitalizacje w sektorze budowlanym i wykończeniowym" (DIG-CON) jest finansowany przez Program Erasmus + i jest zaplanowany w następujących ramach czasowych - 3/2022 - 2/2025.

Celem tej ankiety jest zebranie dobrych praktyk dotyczących programów szkoleniowych dla MŚP w celu nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych w sektorze budowlanym i wykończeniowym

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych i edukacyjnych w ramach projektu DIG-CON i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Prosimy o wsparcie nas w badaniach poprzez wypełnienie poniższego formularza. Dziękujemy.

Question Title

* 1. Proszę podać następujące informacje.

Question Title

* 3. Tytuł/nazwa dobrej praktyki.

Question Title

* 4. Wypisz strony zaangażowanie w dobrą praktykę. Dla kogo przeznaczona jest dobra praktyka?

Question Title

* 5. Czy jest to dobra praktyka krajowa czy międzynarodowa?
(Międzynarodowa oznacza, że technologia jest dostępna w kilku językach lub jest używana w kilku krajach. Krajowe oznacza, że jest dostępny tylko w 1 języku i używany tylko w tym kraju.)

Question Title

* 6. Kim są grupy docelowe szkolenia?

Question Title

* 7. Jaki to jest rodzaj szkolenia (koszty)?

Question Title

* 8. Jaki to jest rodzaj szkolenia (czas trwania)?

Question Title

* 9. Jaki to jest rodzaj szkolenia (format)?

Question Title

* 10. Jaki to jest rodzaj szkolenia (struktura)?

Question Title

* 11. Jaki to jest rodzaj szkolenia (umiejętności)?

Question Title

* 12. Jaki to jest rodzaj szkolenia?

Question Title

* 13. Jaki to jest rodzaj szkolenia?

Question Title

* 14. Czy jest to szkolenie akredytowane?

Question Title

* 15. Krótko przedstaw szkolenie, wyjaśniając grupy docelowe, rodzaj szkolenia, ile razy szkolenie zostało już zorganizowane, liczbę uczestników itp. Czy pod koniec szkolenia przyznawany jest jakiś certyfikat? Czy szkolenie kończy się egzaminem itp? (maks. 1000 znaków)

Question Title

* 16. W razie potrzeby czy możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji? Jeśli tak, proszę podać następujące dane.

Question Title

* 17. Czy chciałbyś/chciałabyś przedstawić kolejną dobrą praktykę?

T