• Deutsch
  • English
  • Polski

Erasmus + | DIG-CON

Nasz projekt "Efektywne budownictwo poprzez digitalizację w sektorze budowlanym i wykończeniowym" (DIG-CON) jest finansowany z programu Erasmus + i jest planowany w następujących ramach czasowych - 3/2022 - 2/2025.

Celem tej ankiety jest zebranie przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych oraz realizacji współpracy i koordynacji za pomocą narzędzi cyfrowych w MŚP.

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych i edukacyjnych w ramach projektu DIG-CON i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Prosimy o wsparcie nas w badaniach poprzez wypełnienie poniższego formularza. Dziękujemy.

Question Title

* 1. Proszę podać następujące informacje.

Question Title

* 3. Tytuł/nazwa dobrej praktyki.

Question Title

* 4. Wypisz strony zaangażowane w dobrą praktykę. Dla kogo przeznaczona jest dobra praktyka?

Question Title

* 5. Czy jest to praktyka krajowa czy międzynarodowa?
(Międzynarodowa oznacza, że technologia jest dostępna w kilku językach lub jest używana w kilku krajach. Krajowa oznacza, że jest dostępna tylko w 1 języku i używana tylko w tym kraju).

Question Title

* 6. Jaki etap budowy obejmuje dobra praktyka?

Question Title

* 7. Czy dobra praktyka dotyczy komunikacji czy współpracy?

Question Title

* 8. Czy praktyka ta została już zastosowana w innych podsektorach lub w innych krajach?

Question Title

* 9. Czy dobra praktyka została gdzieś opublikowana (artykuł, praca badawcza)?

Question Title

* 10. Proszę podać krótki opis praktyki (maks. 1000 znaków). Opisując praktykę proszę podać nazwę uużywanej aplikacji/technologii, opisać technologię, proces, zaangażowane strony, korzyści itp.

Question Title

* 11. Czy w razie potrzeby możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji? Jeśli tak, proszę podać następujące dane.

Question Title

* 12. Czy chciałbyś/chciałabyś udzielić informacji na temat dodatkowej dobrej praktyki?

T