Screen Reader Mode Icon
S pokračujúcim vývojom krízy, mnoho malých a stredných podnikov naprieč Európou, naďalej čelí bezprecedentným výzvam a prehodnocuje svoje obchodné modely s cieľom umožniť flexibilitu a rýchlejšie procesy rozhodovania.
 
Prostredníctvom tohto prieskumu získava SME Europe informácie z prvej ruky o tom, ako fungujú malé a stredné podniky v celej EÚ počas pandemickej krízy Covid-19.
 
Váš príspevok nám pomôže identifikovať problémy, obmedzenia a výzvy s cieľom zlepšiť komplexnú stratégiu reakcie EÚ a použiť zdroje na riešenie kritických potrieb podnikateľov s cieľom výrazné zlepšiť právne predpisy týkajúce sa malých a stredných podnikateľov v EÚ.
 
S Vašimi podnetmi sa zaväzujeme zachovať a posilniť ekonomické zdravie Európy.
 
Ďakujeme za Váš príspevok!
 
S úctou,
 
SME Europe

Question Title

* 3. Koľko zamestnancov má Vaša spoločnosť? 

Question Title

* 4. Predáva Vaša spoločnosť produkty/služby do zahraničia? (viacero možných odpovedí)

Question Title

* 5. Ako boli vaše obchodné výkony ovplyvnené pandémiou COVID-19?

Question Title

* 6. Ovplyvnila pandémia COVID-19 Váš podnik niektorým z nasledujúcich spôsobov? (viacero možných odpovedí)

Question Title

* 7. Koľko zamestnancov ste boli nútení prepustiť kvôli pandémií Covid-19?

Question Title

* 8. Ako dlho ste schopní udržať Vašu spoločnosť pri živote, ak bude momentálna situácia pretrvávať?

Question Title

* 9. Aká je perspektíva Vašej spoločnosti do budúcnosti?

Question Title

* 10. Boli ste kontaktovaní Vašou bankou počas pandémie?

Question Title

* 11. Získali ste finančnú podporu? (viacero možných odpovedí)

Question Title

* 12. Ak áno, kedy si myslíte že bude Vaša spoločnosť bez dlhu?

Question Title

* 13. Aký dopad mala pandémia na Vaše príjmy v roku 2020?

Question Title

* 14. Ako Váš podnik/samostatná zárobková činnosť reagujú na krízu? (viacero možných odpovedí)

Question Title

* 15. Aké služby v rámci rozvoja podnikania považujete momentálne za obzvlášť potrebné? (viacero možných odpovedí - max.3)

Question Title

* 16. Aký je prístup k informáciám a výhodám z programu pomoci v súvislosti s COVID-om pre malých a stredných podnikateľov?

Question Title

* 17. Aký by bol najužitočnejší zásah vlády (EÚ/vnútroštátny/miestny) pri riešení situácie ohľadne COVID v roku 2021: (viacero možných odpovedí)

Question Title

* 18. Čo by ste chceli pridať alebo nám navrhnúť?

Ďakujeme Vám za dokončenie nášho prieskumu!
 
Upozorňujeme, že tento prieskum je skúšobnou verziou. Sme otvorení Vašim ďalším návrhom alebo zmenám na zlepšenie jeho kvality. Neváhajte nás kontaktovať na: office@smeeurope.eu
0 of 18 answered
 

T