• Català
  • Deutsch
  • Español
  • Čeština
  • Български

1. Тема: Коронакриза и пандемия

Question Title

* 1. Доволни ли сте от мерките за дигитализация, предприети от вашата компания и вашия екип, касаещи кризата Covid19?

 
Управление: Във всеки един етап от работния процес нашият екип може да стартира работа от вкъщи (администрация, покупки, продажби). В домашна работна среда нашите служители имат онлайн достъп по всяко време до данните, което им позволява да продължат работата си от вкъщи съгласно правилата и предписанията (отдалечен достъп до сървър или данни в облак).
Верига за доставки: Ние използваме информационно поддържани системи (софтуер за управление на проекти, 3D-CAD, автоматизирано производство, роботи, дронове и др.) за планиране/ производство/ логистика/ предоставяне на услуги.
Човешки ресурси: Нашият персонал е квалифициран за дистанционна работа/ дистанционен труд. Служителите ни притежават социални умения, необходими за успешни онлайн срещи и вземане на решения.
ИТ / технологии: Инструментите, които притежавахме или внедрихме, ни помогнаха да се справим с кризата.
Продажби: Нашите клиенти могат да извършват поръчки, да купуват, да проследяват своите поръчки и да търгуват онлайн.
Възползваме се от възможностите на международните пазари за достъп до международни клиенти/ дистрибутори. Ръководителите на отделите, които се занимават с „износ“ и техните екипи могат да осъществяват нови контакти с потенциални дистрибутори, агенти и потенциални клиенти онлайн.
Продажби: Използваме онлайн канали за продажба / електронна търговия.
Киберсигурност и информационни технологии (мрежови технологии, IT-сигурност, защита на данните).

Question Title

* 2. Как оценявате допълнителната необходимост от дигитализация във вашата компания, във връзка със справяне с потенциални критични ситуации?

Question Title

* 3. Възможност да се остави коментар за справяне със ситуация COVID-19 (не е задължително, коментирайте тук)

0 отговорили от общо 20
 

T