Vážený pane/paní

Zveme Vás k účasti na evropském dotazníkovém šetření, které probíhá za podpory a ve spolupráci s LUPUS EUROPE. Dotazníkové šetření zkoumá používání ochranných opalovacích krémů u pacientů s onemocněním lupus erythematosus a kožními projevy. Odpovědi na 34 otázek dotazníku Vám zaberou cirka 5-10 minut.

Doufáme, že výsledky dotazníkového šetření povedou k tomu, že zdravotní pojišťovny budou pacientům s fotosenzitivními onemocněními jako např. lupus erythematosus hradit ochranné opalovací krémy. Další detaily a informace k dotazníkovému šetření, např. o jeho cílech a východiscích, najdete na: www.galdermaskinpact.org/winners/sunscreen

Účast v dotazníkovém šetření je dobrovolná a anonymní a vaše odpovědi budou odeslány zakódovaným SSL spojením. Z dotazníkového šetření nebude možné získat žádné osobní informace o respondentech.

Souhlasíte-li s účastí na šetření, klikněte na „pokračujte“ a začněte s vyplňováním dotazníku (respektujte prosím, že dotazník můžete vyplnit pouze jednou). Odpovězte, prosím, na všechny otázky.

Děkujeme Vám za Vaši účast v dotazníkovém šetření! Vaše případné dotazy rádi zodpovědí pracovníci sekretariátu EUSCLE: info@euscle.org

Náš srdečný dík za podporu tohoto projektu patří organizaci LUPUS EUROPE a jejím národním pobočkám, firmě Galderma a také organizaci International League of Dermatological Societies (ILDS)!

S pozdravem,

Prof. Dr. Annegret Kuhn
Předsedkyně Evropské společnosti pro kožní lupus erythematosus (EUSCLE)
 
2% of survey complete.

T