• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Македонски
 • Русский
 • Українська
 • 中文
 • 日本語

Pandemia koronawirusa (COVID-19) stwarza bezprecedensowe wyzwania, szczególnie w zakresie opieki nad najbardziej wrażliwymi grupami pacjentów - takimi jak chore przedwcześnie urodzone dzieci. W ramach niniejszej ankiety staramy się dowiedzieć, jakie są doświadczenia rodziców związane z tymi wyzwaniami, ponieważ ich rola w opiece nad dziećmi jest kluczowa - nie tylko w warunkach domowych, ale także w szpitalu.

Dlatego uprzejmie prosimy, abyście jako rodzice chorych niemowląt i wcześniaków urodzonych podczas pandemii koronawirusa (COVID-19) wzięli udział w tej ankiecie. Proszę mieć na względzie, że niektóre pytania mogą wywoływać trudne emocje, ponieważ nawiązują do osobistej sytuacji i doświadczeń. W dowolnym momencie jednak można przerwać swój udział w ankiecie. Wypełnienie jej zajmie ok. 20 minut.

Etyka i wykorzystanie danych: EFCNI przetwarza Twoje dane zgodnie z prawem i zasadami poufności, stosownie do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Żadne dane osobowe nie będą przechowywane ani publikowane. Twoje dane będą analizowane anonimowo, nie będą przechowywane ani przekazywane stronom trzecim i nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej. Surveymonkey, narzędzie użyte w tej ankiecie, zapewnia zgodność z RODO i zasadami Tarczy Prywatności. Przepisy RODO zapewniają prawo do informacji, prawo do usunięcia swoich danych i wycofania deklaracji zgody w dowolnym momencie. Komisja Etyki Centrum Medycznego Uniwersytetu Maastricht oficjalnie zrezygnowała z konieczności zatwierdzenia etyki.

Ankieta jest przeprowadzana przez Departament Spraw Naukowych Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami (EFCNI, ang. European Foundation for the Care of Newborn Infants) (www.efcni.org) we współpracy z przedstawicielami organizacji macierzystych: COINN (Council of International Neonatal Nurses), ESPR (European Society for Paediatric Research), NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), oraz UENPS (Union of European Neonatal & Perinatal Societies).

W razie pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących badania, prosimy o kontakt: research@efcni.org

Dziękujemy za udział i wsparcie!

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Global Alliance for Newborn Care (GLANCE)

Question Title

* 1. Potwierdzam, że przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am powyższe informacje i wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych bez danych identyfikacyjnych.

0 z 53 z odpowiedziami
 

T