Screen Reader Mode Icon
Wanneer bent u aan uw reis naar beter horen begonnen? En wie heeft u daarbij geholpen? Dit zijn een paar van de vraagjes die we u zouden willen stellen om te begrijpen hoe u het traject naar een CI heeft afgelegd, waar en hoe u informatie en ondersteuning heeft gekregen en hoe u, indien deze er waren, enkele uitdagingen heeft overwonnen. Misschien was dit zeer recent of misschien was dit al een hele tijd geleden.

In het eerste deel van de vragenlijst willen we graag de persoon die deze vragenlijst invult beter leren kennen. Indien u een ouder bent van een (jong) kind dat een CI draagt, dan zouden we graag uw leeftijd kennen toen u met uw kind, en uw gezin, aan het hele traject bent begonnen. Indien u een volwassene bent die zelf een CI draagt, dan zouden we graag uw leeftijd kennen van op het moment dat u wist dat u een ernstig gehoorverlies had en uw eerste stappen richting beter horen heeft gezet.

De vragen in het tweede deel van de vragenlijst zijn meer gericht op het inzicht krijgen waar, wanneer en hoe uw hoorreis/de hoorreis van uw kind is begonnen en wie u tijdens die reis heeft geholpen en ondersteund.

Deel 1: Vragen om degene die de vragenlijst invult beter te leren kennen.

Question Title

* 1. Mijn leeftijd is

0 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Ik ben een

Question Title

* 3. Ik woon in (land)

Deel 2: Laten we uw hoorreis verkennen!
(indien dit al een tijdje geleden is, antwoord dan wat u zich nog kunt herinneren)

Question Title

* 4. Wat was uw eerst stap na het vermoeden van (ernstig) gehoorverlies?

Question Title

* 5. En wat was de daaropvolgende stap?

Question Title

* 6. Op welke leeftijd kreeg u/uw kind de diagnose “(ernstig) gehoorverlies”?

Question Title

* 7. Gebruikte u/uw kind een hoortoestel voorafgaand aan het cochleair implantaat?

Question Title

* 8. Indien ja, voor hoelang?

Question Title

* 9. Wie heeft u aangeraden hoorapparaten uit te proberen?

Question Title

* 10. Door wie werd uw/uw kinds gehoor opgevolgd in de periode dat u/hij/zij hoortoestellen droeg?

Question Title

* 11. Hoeveel tijd is er verstreken ... vanaf het moment dat u uw huisarts hierover raadpleegde tot uw eerste afspraak met de KNO-specialist?

Question Title

* 12. Hoeveel tijd is er verstreken … vanaf het moment dat de KNO-specialist (ENT) bepaalde dat u/uw kind een geschikte CI-kandidaat bent/is tot de eigenlijke operatiedatum?

Question Title

* 13. Hoeveel tijd is er verstreken ... vanaf de implantatie (chirurgie) tot uw/uw kinds eerste revalidatie sessie?

Question Title

* 14. Van wie heeft u voor het eerste gehoord/informatie ontvangen over een cochleair implantaat?

Question Title

* 15. Bent u zelf opzoek gegaan naar aanvullende informatie?

Question Title

* 16. Hoe kwam u voor het eerst in contact met andere CI-dragers?

Question Title

* 17. Indien u/uw kind logopedie kreeg voorafgaand aan de implantatie, waar volgde u deze?

Question Title

* 18. Indien u/uw kind logopedie kreeg na de implantatie, waar volgde u deze?

Question Title

* 19. U/uw kind draagt een CI van….

Question Title

* 20. Ik zou AB aanraden aan andere personen

Question Title

* 21. Waarom koos u dit merk?

Question Title

* 22. Bent u tevreden met uw/uw kinds CI(s)?

Question Title

* 23. Draagt u/uw kind een toestel op beide oren?

Question Title

* 24. Ik ben op de hoogte dat er specifieke audiciens zijn die meer weten over het CI van Advanced Bionics? (AB gecertificeerde audiciens)

Question Title

* 25. Gebruikt u/uw kind accessoires voor het CI?

Question Title

* 26. Kent u de rehab portal (www.abrehabportal.com)?

Question Title

* 27. Heeft u verdere opmerkingen/feedback?

We willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Het zal ons helpen begrijpen hoe we andere mensen kunnen ondersteunen die op het punt staan ​​aan hun hoorreis te beginnen!
0 of 27 answered
 

T