Dotazník pre používateľov Global LEI Index

Nadácia Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) má záujem na lepšom pochopení využívania  identifikátora právnickej osoby (LEI). Účelom tohto prieskumu je získať cenné poznatky priamo od používateľov LEI z celého sveta. Upozorňujeme, že tento prieskum je anonymný a výsledky slúžia len na štatistické účely.
Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá! Venujte prosím 3 minúty vyplneniu tohto prieskumu.
S pozdravom, 
                                                                                                                   
GLEIF Business Operations

Question Title

* 1. V ktorej krajine sídlite?

Question Title

* 2. Ktorá z nasledujúcich kategórií najlepšie vystihuje sektor Vášho podnikania?

Question Title

* 3. Ako dlho využívate Global LEI Index (napríklad samotné LEI, údaje o LEI subjektoch,...)?

Question Title

* 4. Z akého dôvodu využívate Global LEI Index (napríklad samotné LEI, údaje o LEI subjektoch,...)?

Question Title

* 5. Ako často ste využívali Global LEI Index (napríklad samotné LEI, údaje o LEI subjektoch,...)? Napríklad reportovanie regulátorom, identifikácia protistrany, pre účely compliance, atď.... (z akéhokoľvek dôvodu spomenutého v O4)

Question Title

* 6. Aký je Váš obľúbený spôsob prístupu ku Global LEI Index (napríklad LEI, údaje o LEI subjektoch,...)?

Question Title

* 7. Ako často pristupujete ku Global LEI Index (napríklad LEI, údaje o LEI subjektoch,...) ktorýmkoľvek spôsobom z Otázky 6?

Question Title

* 8. Ktoré z dát pokladáte za najužitočnejšie, alebo ich najčastejšie používate?

Question Title

* 9. Čelili ste nejakým problémom /prekážkam pri používaní LEI?

T