Splošna vprašanja

Question Title

* 1. Označite glavno dejavnost vašega podjetja

Question Title

* 2. V kateri državi imate sedež?

Question Title

* 3. Kakšen je letni promet vašega podjetja (v EUR)?

Question Title

* 4. Koliko ljudi zaposluje vaše podjetje?

Question Title

* 5. Kakšne so vaše trenutne potrebe / želje na področju poslovnega razvoja? Izberite tri področja:

Question Title

* 6. Kakšni so strateški cilji vašega podjetja v naslednjih petih letih?

T