Splošna vprašanja o gospodarjenju z gozdovi in rabi lesa

Question Title

* 1. Kakšna je površina gozdov, s katerimi upravljate (ha)?

Question Title

* 2. V Kateri državi upravljate z gozdovi?

Question Title

* 3. Kakšen je delež iglavcev/listavcev v gozdovih s katerimi upravljate?

Question Title

* 4. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem podjetju?

Question Title

* 5. Kakšen je vaš letni promet (v EUR)?

Question Title

* 6. Kakšne so vaše trenutne potrebe / želje na področju poslovnega razvoja podjetja? Prosimo, izberite tri:

T