Vprašanja za ciljno skupino

Splošne informacije:

FIREEXPERT je raziskovalni program, ki se financira iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Gre za čezmejni program sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se sofinancirajo čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo doprinesli k uravnoteženemu razvoju čezmejnih regij (več o programu: www.si-at.eu).

Polno ime projekta: Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru (več o projektu na www.fireexpert.info).

Cilj pričujoče ankete je ocena željá in potreb relevantnih interesnih skupin z namenom, da postanemo idealna posvetovalnica za informacije in pomoč. Zato je zelo pomembno, da odgovorite na vsa vprašanja.

Podatki, ki jih bomo zbrali tekom ankete, bodo obdelani s strani FH Kärnten – neprofitne zasebne ustanove - v skladu z zakonskimi predpisi za varstvo podatkov in bodo absolutno zaupno obravnavani. Posamezni podatki bodo zatem predstavljeni v statistično povzeti obliki. Anketa je anonimna.

T