Screen Reader Mode Icon
Mieli apklausos dalyviai,

Ačiū už jūsų skirtą laiką pildant šį klausimyną. Šis klausimynas yra Europos Sąjungosfinansuojamos Erasmus+ programos projekto DICIPASS4YOUTH dalis. Šia apklausasiekiame atpažinti esminius jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančiųjų poreikius irlūkesčius integruojat skaitmeninės pilietybės konceptą. Tikimės, kad ši apklausamums padės geriau suprasti vyraujančią situaciją ir jaunimo darbuotojų poreikiusplėtojant skaitmeninės pilietybės sampratą. Apklausa yra anoniminė. Visi surinkti duomenys bus panaudoti tik DICIPASS4YOUTHprojekto tikslais. Klausimynui užpildyti prireiks ne daugiau nei 10 – 15 minučių. Iš anksto dėkojame už pagalbą ir bendradarbiavimą!
I. Asmeninė ir profesinė informacija

Question Title

* 1. Gyvenamoji vieta:

Question Title

* 2.    Lytis:

Question Title

* 3. Kiek laiko dirbate jaunimo darbuotoju/a ?

Question Title

* 4. Su kokio amžiaus jaunimo grupėmis dirbate jūsų įprasto darbo metu?

Question Title

* 5. Ar įtraukiate mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, įprasto darbo metu?

Jei atsakėte „Ne“, praleiskite kitą klausimą.

Question Title

* 6. Su kokiomis jaunimo grupėmis jūs dirbate? (Pažymėkite visus jums tinkančiusvariantus)

II. Skaitmeninės pilietybės supratimas

Question Title

* 7. Ar kada teko girdėti terminą „skaitmeninė pilietybė“ ?

Question Title

* 8. Kaip jūs suprantate „skaitmeninę pilietybę“ ? Pateikite 3 raktažodžius, kurie iliustruotų jūsų supratimą:

Question Title

* 9. Skaitmeninė pilietybė gali būti apibūdinama kaip atitinkamas ir atsakingas technologijų vartojimo elgesys. Jūsų nuomone, kurie skatimeninės pilietybės elementai yra patys svarbiausi jauniems žmonėms? Pasirinkite iki 3-ijų atsakymų išžemiau pateikto sąrašo:

Question Title

* 10. Kaip manote, ar yra skirtumas tarp piliečio gatvėje ir piliečio internetinėje erdvėje?

III. Skaitmeninė pilietybė ir darbas su jaunimu

Question Title

* 11. Kokiu mastu integruojate žemiau pateiktus skaitmeninės pilietybės elementus savo kasdieninėje veikloje darbui su jaunimu?
Pažymėti iš 1 – visiškai neintegruoju , 5 – labaiintensyviai integruoju

  1 2 3 4 5 Nežinau
Vienoda skaitmeninių technologijų ir virtualių išteklių prieiga visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socioekonominio statuso, negalios, geografinių apribojimų ar kitų faktorių
Atsakingas, atsargus ir saugus apsipirkinėjimas internetu
Atsakingas, atsargus ir saugus skaitmeninių komunikacijos įrankiu vartojimas (el. paštas, blogai, socialiniai tinklai)
Efektyvus skaitmeninių technologijų vartojimas, grįstas supratimu ir kritiniu vertinimu
Etinių principų ar procedūrų laikymasis ir supratimas skaitmeninėje aplinkoje
Teisinio reguliavimo supratimas ir vykdymas skaitmeninėje aplinkoje (pvz., nesinaudojimas piratiniais tinklalapiais, plagiarizmas ir panašiai)
Atsakomybė ir pagarba teisėms skaitmeninėje aplinkoje
Fizinė ir psichologinė gerovė skaitmeniniame technologijų pasaulyje
Techninės įrangos ir asmeninių duomenų apsaugos užtikrinimas esant prisijungus prie interneto

Question Title

* 12. Jeigu turite, glaustai apibūdinkite bet kokią gerąją praktiką (mokymų kursas, seminaras, dirbtuvės, užsiėmimai ir panašiai), kuri būtų susijusi su skaitmeninės pilietybės taikymu darbe su jaunimu (iki 2 sakinių).

Question Title

* 13. Jūsų nuomone, kaip svarbu integruoti prieš tai aptartus skaitmeninės pilietybės elementus darbui su jaunimu?

Question Title

* 14. Jūsų nuomone, ko trūksta, kad skaitmeninės pilietybės konceptas būtų integruotas į darbą su jaunimu?

IV. Tolesnis mokymasis

Question Title

* 15. Ar jūs esate kada dalyvavęs/usi mokymų kursuose, užsiėmimuose ar kitokio pobūdžio renginyje susijusiame su skaitmenine pilietybe?

Question Title

* 16. DICIPASS4YOUTH projekto rėmuose planuojame organizuoti mokymo kursus jaunimo darbuotojams susijusius su skaitmenine pilietybe. Ar jus domintų tokie mokymai kursai?

Question Title

* 17. Jei taip, kokio pobūdžio mokymų kursų jūs norėtumėte...?

Ačiū už jūsų laiką ir bendradarbiavimą

 

Jeigu jūs norėtumėte sužinoti daugiau apie DICIPASS4YOUTH projekto eigą irdalyvauti pilotiniame projekto rezultatų įgyvendinime, atsiųskite savo kontaktiniusduomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, organizacijos pavadinimas.

Atsiųsdami savo kontaktinius duomenis, duodate sutikimą projekto partneriamssaugoti, kaupti ir apdoroti jūsų asmeninę informaciją laikantis Parlamento ir Tarybosreglamento (EB) straipsniais nustatyto reguliavimo (EB) No 45/2001, (EB)2016/679 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkantasmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.
0 of 17 answered
 

T