Screen Reader Mode Icon
Mieli apklausos dalyviai,

Ačiū už jūsų skirtą laiką pildant šį klausimyną. Šis klausimynas yra Europos Sąjungosfinansuojamo Erasmus+ programos projekto DICIPASS4YOUTH dalis. Šia apklausabandome atpažinti esminius jaunų žmonių poreikius ir lūkesčius, siekiant taptiatsakingais ir aktyviais piliečiais skaitmeninėje erdvėje.

Tikimės, kad ši apklausamums padės geriau suprasti šiuolaikinį jaunų žmonių elgesį virtualioje erdvėje irsuteiks informacijos apie jų poreikius, siekiant sėkmingai įsilieti ar integruotis įskaitmeninį pasaulį. Apklausa yra anoniminė. Visi surinkti duomenys bus panaudoti tik DICIPASS4YOUTHprojekto tikslais.

Klausimynui užpildyti prireiks ne daugiau nei 10 – 15 minučių.

Iš anksto dėkojame už pagalbą ir bendradarbiavimą!
I.Asmeninė informacija

Question Title

* 1. Gyvenamoji vieta

Question Title

* 2. Tavo amžius:

Question Title

* 3. Lytis:

Question Title

* 4. Kur tu gyveni?

Question Title

* 5. Pažymėk aukščiausią turimą išsilavinimą šiuo metu:

Question Title

* 6. Šiuo metu, tu:

Question Title

* 7. vertink kaip kiekvienas iš žemiau pateiktų teiginių yra aktualus tau ir su kuriais sutinki, o kuriems nepritari (1 – visiškai neaktualu; 5 – labai aktualu):

  1 (visiškai neaktualu) 2 3 4 5 ( labai aktualu) Nežinau kaipatsakyti į šįteiginį
Pagrindinė tavo šeimoje vartojama kalbayra tokia pati kaip ir šalies, kurioje tugyveni
Tavo šeima (įskaitant senelius) kalba kitakalba, o ne valstybine, šalies kalba, kurioje tu gyveni
Kaip manai, ar lyginant su kitais žmonėmis,kurie gyvena toje pačioje šalyje, tu jauti, joggauni tiek pat kiek ir kiti? (mintyje turintišsilavinimą, kurio tu trokšti, įvairiassocialines galimybes, kuriomis galinaudotis)
Tu turi visas galimybes siekti išsilavinimo,kurio tu nori
Tu turi galimybę įsidarbinti ir dirbti tai kasatitinka tavo poreikius ir lūkesčius
Tu gali pilnai dalyvauti socialiniame,kultūriniame, pilietiniame gyvenime (pvz.,tu gali balsuoti rinkimuose, gali laisvainaudoti socialinėmis ar kultūrinėmispaslaugomis ir panašiai)
II. Skaitmeninės pilietybės supratimas
Ar kada teko girdėti terminą „skaitmeninė pilietybė“? Ką šis terminas reiškia tau? Kokie tavo manymu yra patys svarbiausi skaitmeninės pilietybės elementai? 4 klausimas tau padės geriau suprasti kas yra skaitmeninė pilietybė.

Question Title

* 8. Ar kada teko girdėti terminą „skaitmeninė pilietybė“?

Question Title

* 9. Ką šis terminas „skaitmeninė pilietybė“ reiškia tau?
Pateik 3 raktažodžius, kurie iliustruotų tavo supratimą:

Question Title

* 10. Skaitmeninė pilietybė gali būti apibūdinama kaip atitinkamas ir atsakingas technologijų vartojimo elgesys. Tavo nuomone, kurie skatimeninės pilietybės
elementai yra patys svarbiausi jauniems žmonėms? Pasirink iki 3-ijų atsakymų iš žemiau pateikto sąrašo: can be defined as the norms of appropriate and responsible behaviour with regard to technology use. To your opinion, which are the most important elements of digital citizenship to young people? Please, choose up to 3 from the list below:

Question Title

* 11. Kaip manote, ar yra skirtumas tarp piliečio gatvėje ir piliečio internetinėje erdvėje?

III. Skaitmeniniai įpročiai ir elgesys
Mums taip pat labai svarbu sužinoti apie tavo įpročius internete. Šioje dalyje tau pateiksime keletą klausimų susijusių su virtualiu elgesiu. Eigoje klausimyno, tu atrasi įvairių atvejų ir atvirų klausimų. Šioje dalyje nėra neteisingų atsakymų, todėl tikimės tavo nuoširdumo ir atvirų atsakymų.

Question Title

* 12. Skaitmeninis prieinamumas. Žemiau pateiktas šalių sąrašas. Kai kurios šalys turi ganėtinai gerai išvystytą skaitmeninį ryšį, kitos kur kas mažiau patobulėjusios. Sunumeruok esamas šalis pagal skaitmeninio ryšio greitį. (1 – aukščiausias ir greičiausias greitis; 10 – silpniausias/prasčiausias greitis):

  1 (greičiausias greitis) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (prasčiausias greitis)
Australija
Kipras
Vokietija
Graikija
Airija
Lietuva
Rumunija
Ispanija
Taivanas
Tailandas

Question Title

* 13. Skaitmeninė prekyba. Internetinė parduotuvė pardavinėja žemiau parodytąproduktą Amazon/Ebay/AliExpress internetinėse parduotuvėse. Produktas buvoįvertinas viena žvaigždute iš penkių ir turi tik pozityvius komentarus iš pirkėjų.Pardavėjas taip pat nenurodo jokios garantijos, kuri padėtų susigrąžinti pinigus jeiguprekė netinkama arba sugedusi. Ar tu pirktum iš šio pardavėjo?

Question Title

* 14. Skaitmeninė komunikacija. Didelė kompanija informuoja kandidatą/ę apie sėkmingą konkursą darbo pozicijai užimti. Perskaityk žemiau esantį susirašinėjimą. Kas negerai su šiuo pokalbiu? Pakomentuok:

Question Title

* 15. Skaitmeninis raštingumas nėra tik žinos ir supratimas kaip dirba kompiuteriaiarba kaip veikia įvairios online platformos. Skaitmeninis raštingumas padeda atskirtitikrą informaciją nuo gandų ar paskalų (pvz., propaganda ir tikros žinios), padeda išvengti žalingo turinio internete.Žemiau pateiktos dvi nuotraukos, kuri tavo nuomone yra tikra?

Question Title

* 16. Skaitmeninis etiketas. Studentas/ė aplikuoja / rašo laišką įmonei arorganizacijai siekadamas/a gauti darbą. Kaip tu galvoji, kas yra ne taip su šiuolaišku?Ar tu siųstum tokį laišką mokytojui/profesioriui/dėstytojui/ darbo vadovui?

Question Title

* 17. Skaitmėniniai įstatymai. Peržiūrėk žemiau pateiktą video Youtube platformoje.Ar pastebėjai kažką netinkamo šiame video įraše? Jei taip, ką pastebėjai?

Question Title

* 18. Skaitmeninės teisės ir atsakomybės. Peržiūrėk keletą nukopijuotų screenshotiš įvairių socialinės medijos kanalų. Ar šios socialinės žinutės gali būti vadinamos tinkamu internetiniu turiniu? Pakomentuok savo pasirinkimą. Ir kaip manai, kaip galima gerbti kitų teises naudojantis technologijomis ir būnant prisijungus prie interneto?

Question Title

* 19. Skaitmeninė sveikata. Kokios yra psichologinės ir fizinės problemos, kurios mus ištinka naudojant technologijas per daug ir per ilgai. Pažymėk teisingus atsakymus.

Question Title

* 20. Skaitmeninis saugumas. Įsivaizduok, kad neperseniausiai patvirtinai šio žmogaus kvietimą draugauti. Ir šis profilis tau atsiuntė privačią žinutę Facebook‘e. Ar atidarytum šią nuorodą?

IV. Tolesnis mokymasis

Question Title

* 21. Ar esi kada dalyvavęs/usi mokymų kursuose, užsiėmimuose ar kitokio pobūdžio renginyje susijusiame su skaitmenine pilietybe?

Question Title

* 22. DICIPASS4YOUTH projekto rėmuose planuojame organizuoti mokymo kursus jaunimo darbuotojams, savanoriams, aktyviems jauniems žmonėms susijusius su skaitmenine pilietybe. Ar tave domintų tokie mokymai kursai?

Question Title

* 23. Jei taip, kokio pobūdžio mokymų kursų norėtum...?

Ačiū už tavo laiką ir bendradarbiavimą!

 

Jeigu tu norėtum sužinoti daugiau apie DICIPASS4YOUTH projekto eigą ir dalyvautipilotiniame projekto rezultatų įgyvendinime, atsiųsk savo kontaktinius duomenis:vardas, pavardė, el. pašto adresas, organizacijos pavadinimas (jei priklausai).

Atsiųsdamas/a savo kontaktinius duomenis, duodate sutikimą projekto partneriamssaugoti, kaupti ir apdoroti jūsų asmeninę informaciją laikantis Parlamento ir Tarybosreglamento (EB) straipsniais nustatyto reguliavimo (EB) No 45/2001, (EB)2016/679 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkantasmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.
0 of 23 answered
 

T