Splošna vprašanja o gospodarjenju z gozdovi in rabi lesa

Question Title

* 1. Kakšno površino gozda imate v lasti (ha)?

Question Title

* 2. Na kakšen način gospodarite z vašim gozdom?

Question Title

* 3. Ali uporabljate digitalna orodja pri gospodarjenju z gozdom, npr. za spremljanje rasti dreves?

Question Title

* 4. Ali Ste zadovoljni s trenutnim načinom gospodarjenja z gozdovi? Če ste nezadovoljni, prosimo na kratko navedite razloge zakaj.

Question Title

* 5. Kakšen je delež iglavcev/listavcev v gozdovih s katerimi upravljate?

Question Title

* 6. Prosimo, označite na kakšen načinporabite les iz svojega gozda.

Question Title

* 7. Če ne gospodarite s svojim gozdom, kateri so glavni dejavniki/razlogi za to?

T