Opća pitanja – razvoj poslovanja

Question Title

* 1. Molimo označite područje iskorištavanja drva u kojem je Vaša kompanija aktivna

Question Title

* 2. Gdje ste locirani? Molimo značite zemlju

Question Title

* 3. Koji Vam je godišnji prihod?

Question Title

* 4. Koliko ljudi zapošljavate?

Question Title

* 5. Koja su područja potreba u Vašem poslovanju? Molimo označite tri (3) područja koja su važna za Vas

Question Title

* 6. Koji su strateški ciljevi Vaše kompanije za slijedećih pet (5) godina?

T