1.

Question Title

* 1. V katerih jezikih se znaš sporazumevati? Naštej in razvrsti jih tako, da najprej navedeš tiste, ki jih najbolje obvladaš, do tistih, ki jih najmanj obvladaš.

a) Katere jezike si se doslej kadarkoli, kakorkoli, kjerkoli učil/a?

b) Katere jezike si spoznal/a ob raznih druženjih, potovanjih …?

c) V katerih jezikih bi znal/a povedati (le) kako frazo, nekaj stavkov, kako poved?

Question Title

* 2. Kateri je tvoj materni jezik?

a) V katerem/katerih jezikih se pogovarjate doma?

b) V katerem/katerih jezikih se pogovarjata tvoja starša med seboj?

c) V katerem/katerih jezikih se pogovarjaš s sorodniki?

Question Title

* 3. V katerih jezikih se ti zdi, da prepoznaš nekaj besed, ne znaš pa pisati, se pogovarjati?

T